BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI

Oto wołanie, które dzisiaj staje się coraz częstsze na świecie: czy ludzie rozpoznają w Bogu Ojca?

Jezus Chrystus jest nadal żywy w trakcie przeistoczenia na Mszy Świętej. Film był zrobiony w intencji powołania kapłańskiego oraz za księży którzy mają wątpliwości obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych czyli Ciało i Krew Jezusa, ukryte pod postaciami chleba i wina.

„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życie w sobie” J 6, 53

“Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Mt 9, 37-38

“Pójdź za mną”. Łk 5, 27

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone” Mt 7, 7-8

WPROWADZENIE

ŚWIADECTWO BISKUPA GRENOBLE

I OBJAWIENIE BOGA OJCA

II OBJAWIENIE BOGA OJCA