NABOŻEŃSTWA DO BOGA OJCA

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

2. Modlitwa wprowadzająca

3. Medytacja modlitewna

Refleksja w ciszy w oparciu o modlitwę wprowadzającą lub przeczytane teksty (fragmenty Pisma Świętego, Dzienniczek Objawień s.Eugenii Ravasio).

4. Litania I (do Boga Ojca)

5. Modlitwa do Boga Ojca inspirowana słowami św. Jana Pawła II

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu (Kraków Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.)

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,

Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami, grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

6. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

7. Pieśń końcowa: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca

Nabożeństwo opracował: ks. Marcin Bartoszczyk MIC (marzec 2017 r.)

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

2. Modlitwa wprowadzająca stała

Jezus, Synu Boga żywego, uwielbiam Cię obecnego tu, w Sakramencie Miłości. Ty jesteś obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ty jesteś objawieniem oblicza i serca Twojego i naszego Ojca. Ty jesteś bramą do nieba, oknem, w którym oglądamy Boży majestat.

Chociaż to wszystko wyznaję z wiarą, głębią swej istoty dzisiaj na nowo jak apostoł Filip proszę pokornie: „Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.” Jest to pragnienie serca człowieka wiary. To pragnienie jest zapisane w moim sercu. Ty, Jezu, pokazujesz mi Ojca. Muszę jedynie i aż w to głęboko uwierzyć i iść za Tobą.

Dzisiaj powracają do mnie słowa, że niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu. Dlatego każdego dnia w czasie modlitwy, sprawując Eucharystię czy też w niej uczestnicząc, wołam z głębi mojego serca: „Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.” Wołam, bo nie chcę być sam, chcę mieć Ojca.

Panie Jezu, udziel mi światła wiary, abym mógł przez Ciebie rozpoznać dzieła Ojca w moim życiu, w radosnych i trudnych wydarzeniach odkryć wszechmoc i miłość Jego Opatrzności. Abym w pięknie świata stworzonego odkrył arcydzieło Ojca, które jest niejako na wyciągnięcie ręki. Abym to piękno zdołał ujrzeć w mojej duszy i w duszy każdego człowieka, a zwłaszcza zagubionych Twoich dzieci.

Ty obiecałeś swoim apostołom i każdemu z nas: „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię Moje, Ja to spełnię.” Chwytając się tej obietnicy jak kotwicy, proszę, abyś dał mi poznać Ojca i zanurzyć się cały w Jego niezmierzonej miłości, którą jest Pocieszyciel, Duch Święty.

3. Pieśń do Ducha Świętego: O stworzycielu Duchu… 

4. Tematyczna medytacja modlitewna
Refleksja w ciszy w oparciu o wprowadzenie i rozdane teksty

5. Litania I (do Boga Ojca)

6. Pieśń uwielbienia: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca

7. Odczytanie intencji dziękczynnych złożonych przez wiernych.

8. Modlitwa do Boga Ojca inspirowana słowami św. Jana Pawła II 

KAPŁAN: Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,

Ojcze Jezusa i nasz Ojcze!

 

WIERNI: Błogosławiony bądź, o Panie,

bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu

pochyliłeś się nad nędzą człowieka

i dałeś nam Jezusa, Syna Swego,

zrodzonego z Niewiasty,

jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.

 

LEKTOR: Ojcze, bogaty w miłosierdzie,

prosimy Cię o łaskę

wielkiego powrotu do rodzinnego domu,

gdzie Ty, pełen miłości,

oczekujesz zagubionych synów,

by objąć ich uściskiem pojednania

i zaprosić do Swego stołu

odzianych w szatę odzyskanej godności.

 

WIERNI: Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

 

LEKTOR: Ojcze najłaskawszy,

rozpal w nas żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:

uczniowie Chrystusa niech szerzą

sprawiedliwość i pokój,

głoszą ubogim Dobrą Nowinę,

a maluczkich i odepchniętych

niech Matka Kościół ogarnie

swą szczególną miłością.

 

WIERNI: Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

 

LEKTOR: Ojcze sprawiedliwy,

niech wszystkie Twoje dzieci

odkryją na nowo radość

w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,

i w pełnym poddaniu się Twojej woli;

aby łamiąc wspólnie chleb

i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha,

poznały wartość jedności braterskiej.

Niech doświadczą, że na drodze do Ciebie,

ostatecznego celu każdego człowieka,

towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja,

Ikona czystej miłości, przez Ciebie wybrana

na Matkę Chrystusa i Kościoła

 

WIERNI: Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

 

KAPŁAN: Tobie, Ojcze życia,

 

WIERNI:  Początku bez początku,

Tobie, najwyższe Dobro i wieczna Światłości,

z Synem i Duchem Świętym

cześć i chwała,

uwielbienie i dziękczynienie

po wszystkie wieki wieków. Amen.

9. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

10. Pieśń końcowa:
Ojcze, chwała Tobie lub Chwała Bogu Ojcu

Nabożeństwo opracował: ks. Wojciech Skóra MIC (sierpień 2018 r.)

1. Msza św.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

3. Litania I (do Boga Ojca)

4. Modlitwa do Boga Ojca inspirowana słowami św. Jana Pawła II

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu (Kraków Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.)

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,

Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami, grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

5. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

6. Pieśń końcowa do Boga Ojca