RÓŻANIEC DO BOGA OJCA

W 1999 roku biskup Stanisław Padewski przywiózł materiały pomocnicze na Rok Boga Ojca.

Wśród różnych pomocy był też „Różaniec do Boga Ojca”:

1. Triumf Boga Ojca w Ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje nam Zbawiciela.

2. Triumf Boga Ojca w FIAT Maryi w Zwiastowaniu.

3. Triumf Boga Ojca w TAK Jezusa w Ogrodzie Getsemani.

4. Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

5. Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.

Różańcem tym modlił się Ordynariusz - bp Stanisław Padewski każdego dnia przed Koronką do Bożego Miłosierdzia razem z wiernymi.

W wielu parafiach naszej diecezji i poza jej granicami ten Różaniec jest znany i odmawiany.

Modlimy się, rozmyślając 5 tajemnic:

1 raz: Zdrowaś Maryjo …,
10 razy: Ojcze nasz …,
1 raz: Chwała Ojcu …,
1 raz: Ojcze mój, Ojcze Dobry, Tobie sie ofiaruję, Tobie się oddaje,
1 raz: Aniele Boży … .

Modlitwa ta jest zgodna z nauką Kościoła i przyczynia się do pogłębienia duchowości w sercach chrześcijan. W sposób naturalny Różaniec do Boga Ojca uzyskał IMPRIMATUR.

Niniejszym podpisem potwierdzam zgodę Władz Kościelnych na odmawianie i propagowanie tej głębokiej i mocnej modlitwy, znanej jako „Różaniec do Boga Ojca”.