List do Kościoła Katolickiego

Kiedy dostałem książkę o objawieniu Boga Ojca, potrzebowałem trzy dni, aby uwierzyć. Bóg Ojciec Stworzyciel wszechrzeczy i Ten, który posłał Syna na świat, przyszedł do siostry Eugenii Elisabetty Ravasio, aby ogłosić swoje orędzie. Wyszedł po to, aby powiedzieć światu, że lęk wobec Miłosiernego Ojca jest przesadny. Bóg chce przynieś nadzieję ludziom i narodom, ową ufność przez świat utraconą. Co najważniejsze OJCIEC chce być znany, czczony i kochany.

Jak powiedział Bóg, że:”…w świętym Kościele trzeba uzupełnić kult, oddając w szczególny sposób cześć Twórcy tej społeczności, Temu który przyszedł, aby Kościół założyć, Temu, który jest jego duszą - Bogu w trzech Osobach: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Dopóki Trzy Osoby nie będą czczone indywidualnie i w sposób szczególny w Kościele i w całej ludzkości, czegoś będzie brakować tej Społeczności…”. Dlatego pragnienie Boga jest, aby „…jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.„.

W dzisiejszych czasach szatan pokazuje się intensywnie poprzez swoje dzieła i w wielu zakątkach stworzenia sieje zło. Europa zachodnia umiera, ludzie odchodzą od wiary i stają się niewolnikami diabła. Na wschodzie Europy powoli zbliża się zaraza zachodniego materializmu i indywidualizmu, które w konsekwencji spowodują przyjęcie u wielu chrześcijan postawy fałszywej wolności, tolerancji dla zabijania dzieci w łonach matek, grzechu Sodomskiego…

W krajach muzułmańskich dzielni nasi bracia giną za wiarę w Jezusa z Nazaretu. Dzięki ofiarom chrześcijan Kościół Katolicki się umacnia. W orędziu Ojciec obiecuje, że „…Jeżeli cała ludzkość wezwie Mnie i uczci, sprawię, że zstąpi na nią, niby dobroczynna rosa, Duch Pokoju. Jeżeli wszystkie narody będą Mnie wzywać i czcić, nigdy nie będzie już niezgody ani wojen, gdyż Ja jestem Bogiem Pokoju i tam gdzie jestem nie będzie wojny. Chcecie osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem? Wzywajcie Mnie, a zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież wiecie, że wszystko mogę Moją Potęgą. Zatem ofiarowuję wszystkim tę Potęgę, abyście się nią posługiwali teraz i w wieczności. Ja zawsze okażę się waszym Ojcem, obyście tylko wy dawali się poznać jako Moje dzieci…”.

W Polsce społeczeństwo wierzy Boga w okolicach 80 - 90 %, ale znacznie mniejszy odsetek uczestniczy w świątecznej Eucharystii.

Jest teraz czas , aby ogłosić Orędzie Ojca. Jest nadzieja, że Polska może być dla Europy i świata przykładem wielkiej wiary i miłości. Prosimy Kościoła Katolickiego o podjęcie się tego dzieła, dania mu impulsu w swoim środowisku, a wierzymy, że Bóg Trójjedyny błogosławi i sprawi widomie znaki i cuda dla przypieczętowania Swojej Woli.

Na naszej stronie udostępniamy orędzie siostry Eugenii Elisabetty Ravasio „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci” - I objawienie oraz II objawienie. Przez 10 lat, począwszy od 1935 roku trwała praca Komisji ekspertów powołanych z różnych stron Kościoła i świata; brali udział w badaniach między innymi bracia Alberto i Augusto Valencin - jezuici, należący do największych autorytetów w dziedzinie filozofii i teologii.

Siostra Eugenia poddawała się wszystkim badaniom lekarskim bez skargi, odpowiadała na często długie i uciążliwe pytania Komisji teologicznych i lekarskich, akceptowała przeciwności i próby. Wszyscy badający chwalili jej prostotę, pokazała, że była zdolna do praktykowania cnót w sposób heroiczny zwłaszcza posłuszeństwa i pokory okazanych podczas badania tamtych testów. Jako Przełożona Generalna była oddana obowiązkom, poświęcała się swemu zadaniu.

Świadectwo Biskupa Grenoble Aleksandra Caillot podaje argumenty, aby opublikować to Orędzie uznane przez Kościół lokalny , które Bóg Ojciec dał światu za pośrednictwem stworzenia, które tak bardzo umiłowało, za pośrednictwem siostry Eugenii Elisabetty Ravasio.

List był napisany w dniu 18 września 2015 roku w Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski.

Autorzy: Andrzej Gronowski, Krzysztof Kizińczak.