O, mój Ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: “Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!” Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja -Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy!

Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki.

Ojcze, Ty wiesz wszystko. Ty widzisz wszystko. Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie! O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o…. (należy wymienić laskę, o którą się prosi). W tej intencji ofiaruję Ci - w jedności z ich Najświętszymi Sercami - wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim obowiązkom. * Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swe Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!

Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie! Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną!

Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

*Jeśli modlitwę tę odmawia się jako nowennę, można dorzucić: “Przyrzekam Ci wierność szczególnie przez te 9 dni w sytuacjach…. w spotkaniach…”.

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje - przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości - przyjm uwielbienie nasze.

 

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

 

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

 

Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją wolą - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wytrwanie do końca przy Tobie - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Gorliwość o zbawienie innych dusz - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Pokorę prawdziwej mądrości - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Umiłowanie czystości - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa - racz nam dać, Boże, Ojcze.

 

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.